nieuwe perspectieven

Voor mensen en organisaties die de intuïtieve benadering willen integreren in hun leven en in de huidige, op ratio gebaseerde, bedrijfsvoering, zodat er heelheid ontstaat.

Met alles wat we denken, zeggen en doen creëren we de wereld om ons heen. Het bepaalt onze persoonlijke werkelijkheid en we dragen bij aan de werkelijkheid op organisatorisch en maatschappelijk niveau. Wij mensen hebben de systemen waarin we leven immers zelf (onbewust) gecreëerd.

Wij mensen hebben immers de systemen waarin we leven zelf gecreëerd.

Jarenlang hebben we geprobeerd onze huidige problemen en vraagstukken op te lossen met denkwijzen waarmee we ze hebben laten ontstaan. Het is tijd om andere perspectieven aan te wenden. Ook Einstein wist dat de Newtoniaanse (oude) manier van denken hem de oplossingen over tijd en lichtsnelheid niet ging brengen. Zijn quote lezen we op veel plekken terug tegenwoordig:

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

Nu kunnen we het anders doen. Door onze intuïtie en verbeeldingskracht toe te laten. Zelfs Einstein is het daar mee eens (hij noemde intuïtie een ‘heilige gave’). De intuïtieve benadering daagt het huidige denken uit en toont de andere mogelijkheden. Mijn werk bestaat uit het duiden en inzicht verschaffen van wat jij zaait en oogst. Van wat de organisatie zaait en oogst. Zonder oordeel. Dit inzicht geeft je de mogelijkheid om bewust anders te kiezen, als mens en als organisatie.

Oordeelloos en objectief zijn in mijn werk is erg belangrijk.

Daarnaast verbind ik mijn praktische, wetenschappelijke kennis over gedrag en organisaties met mijn intuïtieve en spirituele  wijsheid. Door te luisteren, door tussen de regels door te lezen, bied ik een ander perspectief op de huidige, vaak eenzijdige, blik op eigen gedrag en op de keuzes die in organisaties worden gemaakt. Met welk denken, zeggen en doen heb je gezaaid? Wat heeft het gebracht? Hoe kun je het anders doen?

dispenza org

En met deze quote kom ik terug op de eerste woorden: “Met alles wat we denken, zeggen en doen creëren we de wereld om ons heen.” Daaraan wil ik toevoegen dat een organisatie niets meer en minder is dan een verzameling van mensen. Alles is tenslotte mensenwerk.

Contact